Matematikos/IT mokytojas

Antanas Židonis

Mokytojo darbas mane žavi tuo, kad gali stebėti ir gėrėtis, kaip mokinių akyse skleidžiasi pažinimo, atradimo ir suvokimo žiedai. Turi būti kantrus – savo triūso vaisius dažnai išvysti tik po kelerių, keliolikos ar net kelių dešimčių metų… Matematika patraukia tikslumu ir harmonija. Joje nėra nė lašelio veidmainystės. Čia galioja griežtos matematinės tiesos – sąvokos, taisyklės, formulės. Svarbu ne tik jas suprasti, bet ir įžvelgti praktinį tų tiesų pritaikymą: atrasti, atpažinti ir pasitelkti matematiką kasdienėje savo veikloje.