Chemijos ir fizikos mokytojas

Audrius Volungevičius

Esu mokytojas, siekiantis išmokyti vaikus svarbių gamtamokslių dalykų: chemijos ir fizikos. Manau, atsidavimas mokymo procesui ir kantrybė mokant vaikus – tai pagrindinės mokytojo savybės, kurios praturtina vaikų žinių bagažą. O puikus santykis su mokiniais – kelias šviesios ateities link.