Biologijos mokytoja

Dalia Lavrenovienė

Biologija – mokslas apie gyvąją gamtą ir jos dėsnius, o tai suprasti lengviausia – pamačius gyvai! Todėl mano biologijos pamokose daug praktinių darbų, nuotraukų ir vaizdo įrašų. Gamtoje ieškosime žiedų – mokysimės jų sandaros, patys auginsime amebas, stebėsime drugelio metamorfozę. Integruosime pamokas su kitais dalykais: informatika – mokysimės rinkti ir apdoroti duomenis; matematika – braižyti grafikus; daile – patys piešime plakatus ir anglų kalba – ieškosime informacijos.

Labai norėčiau, kad vaikai būdami gamtos apsuptyje pamiltų gamtą, domėtųsi ir rūpintųsi ja, o biologijos egzaminą išlaikytų 100-tuku.