Dailės ir technologijų mokytoja

Eglė Zimnickaitė-Volbikienė

Kiek save prisimenu, menas visuomet buvo ir yra neatsiejama mano gyvenimo dalis. Niekada neabejojau, kokiu keliu eiti. Man labai artima H.D. Toro mintis: „Puiku sugebėti nutapyti kokį ypatingą paveikslą arba iškalti skulptūrą ir šitaip sukurti kelis gražius daiktus, tačiau (…) kur kas šlovingiau būti skulptoriumi ir tapytoju tos aplinkos, kurioje pats gyveni. Paveikti dienos kokybę – štai aukščiausias iš visų menų.”  Dalintis tuo, ką žinau ir kuo tikiu su augančiais, jaunais žmonėmis, jaučiu, yra mano misija. Galbūt ne kiekvienas nori ir drįsta save vadinti menininku, bet tikrai  kiekvienas turi teisę gėrėtis menu bei jį pažinti. Gebėti įsileisti grožį į save ir jį nuoširdžiai bei atsidavus pajausti yra didžiulė palaima.