Geografijos mokytoja

Lina Peseckytė

Mokytojo darbas nėra tik tam tikro dalyko mokymas. Mokytojo darbas – būti draugu, patarėju, palydovu teisingo kelio link. Tik būdamas nuoširdus, tikras, rasi ryšį su mokiniais. Būnant mokytoja, man labai svarbus santykis su vaiku, bendruomene, aplinka, gamta. Kuo santykis gilesnis, tuo geresni rezultatai. „Turime tikėti tuo, ko mokome savo vaikus.“ (V. Wilsonas)